Pension, investering, försäkring och hälsa

Nordic Insurance & Benefits AB

är ett försäkrings- och fondförmedlarföretag som erbjuder en bred kompetens inom finansiella tjänster, hälsoförsäkringar och löneförmåner. Vår specialistkompetens finns inom pension, försäkring och investering. Vi arbetar såväl mot företag som mot privatpersoner.

Göra det komplexa enkelt

Vi scannar av marknaden, analyserar och förmedlar produkter efter dina önskemål och tillsammans med dig. Ett ständigt pågående arbete som ger dig några av marknadens mest prisvärda och kvalitativa lösningar. Vi erbjuder dig enkelhet på en komplex finans- och försäkringsmarknad.

Ett erfaret lag med ett nytt sätt att tänka

Vi har funnits i över 16 års och alla som arbetar inom bolaget har en lång och gedigen erfarenhet av marknaden. Vi har alla verktyg för att ta dig med in i en ny finansmarknad och vi tullar aldrig på hög servicegrad, tillgänglighet och långsiktighet.

Våra värdegrunder

Nordic Insurance & Benefits har starka etiska riktlinjer och utvärderar alltid våra leverantörer och samarbetspartners mycket noggrant och som vi ofta har långa relationer med. Vi har ett nära samarbete med föreningsverksamhet där vi stöttar ungdomsverksamhet.

Vi låter målbilderna bestämma lösningarna

Vi har alla verktygen som behövs för att ge dig en optimal lösning. Dessutom så skruvar vi lite extra och ser till att anpassa lösningen exakt efter ditt behov och till ett optimalt pris.  Vi har specialupphandlade investerings-, pensions- och försäkringslösningar med bättre villkor och med lägre avgifter än vad som är standard på marknaden. Allt detta kommer dig tillgodo som kund hos oss.