Riskförsäkring – ett heltäckande skydd

Vår idé – vi ser vi till att du och din familj får ett riskskydd med hög kvalitet och med ett långsiktigt bra pris

Livssituationen förändras och därmed också behovet av anpassade lösningar. Vi ser till att täcka ditt primära försäkringsbehov för att minimera de risker som finns för dig och din familj till ett bra pris på kort- och lång sikt.
Vi börjar med att ge dig en möjlighet till en second opinion på din försäkringssituation.

Mer information:

Vår analys utgår ifrån att teckna ett försäkringsskydd vid väl specificerade risker som utgår ifrån:

 • Dödsfall
 • Sjukdom
 • Olycksfall
 • Vård och sjukvård

Val av försäkringsgivare grundar sig på analys och är viktig för att du som kund skall få ett bra pris såväl på kort- som på långsikt.

Viktiga aspekter är att skyddet sätts i relation till det försäkringsskydd som finns i din anställning och genom staten. Vi ser till att du inte är dubbelförsäkrad då många försäkringslösningar överlappar varandra.

Vi ser även till arvsfrågor genom livförsäkringar och i din tjänstepension eller privata pensioner genom förmånstagareförordnande.

Riskprodukter på marknaden som gör ett val av försäkring komplext:

 • Sjukförsäkring
 • Dödsfallsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Sjukavbrottsförsäkring
 • Sjukhusvistelseförsäkring
 • Bo Kvarförsäkring
 • Betal/Fakturaskydd
 • Yrkesförsäkring
 • Kritisk sjukdom
 • Sjukavbrott
 • Keymanförsäkring
 • Kompanjonsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • ID skydd

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

3 + 3 = ?