Tillsyn och lagstiftning

Nordic Insurance är registrerade försäkrings- och fondförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen
Nordic Insurance står under Finansinspektionens tillsyn liksom alla våra leverantörer
av finansiella tjänster. För mer information, klicka på länken. Finansinspektionen

Bolagsverket
Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet.

Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. Hos oss kan du också köpa och söka företagsfakta från våra register

Verksamhetsidé: Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv.

Medlemskap

Nordic Insurance är registrerade försäkrings- och fondförmedlare och medlemmar i SFM

Vår branschförening

Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. Som sådan skall den tillvarata medlemmarnas intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

För mer information, klicka på länken. SFM.

Nordic Insurance är medlem i Tydliga som är en av Sveriges större Förmedlarorganisationer.

Certifiering Kunskapsuppdatering & Licenser

Nordic Insurance är anslutna till och licensierade hos

Insuresec Licens

Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

Detta gör vi bland annat genom att licensiera försäkringsförmedlare

http://www.insuresec.se/sok