Reklamationer

För oss på Nordic Insurance & Benefit AB är det viktigt att du som kund är nöjd. Vi vill att du skall känna att du erhåller det du förväntar dig i din affärsrelation med oss. Är du av någon anledning missnöjd med en tjänst som Nordic Insurance & Benefit AB levererat är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. Det gör att vi kan förbättra vårt samarbete och vår service till dig.

Om du är missnöjd med ett råd du fått, bör du i första hand vända dig till den medarbetare på Nordic Insurance & Benefit AB som du haft kontakt med i ärendet.

I andra hand kontaktar du Nordic Insurance & Benefit ABs reklamationsansvarige skriftligen, per post eller mail.

Om du vill anmärka på en tjänst eller ett råd skall detta göras på blankett Reklamationer, som du sedan skickar till oss på någon av adresserna du finner längst ner på denna sida.

Du bör även bifoga kopior på relevanta handlingar.

Anmälningsblankett reklamation (Länk) 

Informationsblad om reklamation (Länk)

Nordic Insurance & Benefit AB följer Finansinspektionens allmänna klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter, FFFS 2002:23.