Tjänstepension – ditt viktigaste långsiktiga sparande

Vår ide – välj rätt tjänstepensionslösning med rätt villkor och kostnader.

Av vikt är att lösningen har rätt försäkringsskydd och avgiftsstruktur med möjlighet till god riskjusterad avkastning.

Mer information

Tjänstepension innebär att företaget betalar premier för anställd till en avtalspension. Avtalspension kan vara enligt kollektivavtal eller enligt företagets tjänstepensionspolicy.  En tjänstepension kan tas ut tidigast från 55 års ålder. Löneskatt erläggs vid premieinbetalningen. Den anställde betalar vid uttaget inkomstskatt på förmånsbeloppet.

Upp till 35 % av den anställdes lön är avdragsgillt för inbetalning till tjänstepension enligt huvudregeln. Det finns även möjlighet att nyttja kompletteringsregeln där den anställde kan avsätta engångspremier för att bygga upp en pensionsförmån redan ifrån 55 års ålder. Det finns möjlighet att göra ett bruttolöneavdrag till förmån för tjänstepension.

Tjänstepensionskapital kan placeras i fonder, traditionell förvaltning eller depåförsäkring:

  • Traditionell förvaltning som är kostnadseffektiv med låg risk och historisk god riskjusterad avkastning.
  • Fondförvaltning med marknadsmässiga avgifter och goda möjligheter till bra avkastning.
  • Depåförvaltning med möjlighet att välja olika finansiella instrument som aktier och obligationer.

Vi ser till att ge en heltäckande service oavsett var kapitalet finns tillgängligt:

  • Tjänstepension (T)
  • Direktpension
  • Stiftelse

Direktpension och pensionsstiftelse är oftast till störst fördel för ägare i mindre bolag och som också är verksamma i det egna bolaget. Det är också vanligt som lösning till nyckelpersoner som VD eller prioriterade medarbetare. I större företag kan stiftelsen användas för att garantera avtalspension åt personalgrupper.

Direktpension är ett avtal mellan företaget och anställd. Avtalet innebär ett löfte om pension som utbetalas direkt från företaget till anställd. I en direktpension uppstår avdragsgillhet vid utbetalningstillfället och detsamma gäller för löneskatt. Du har en stor flexibilitet i placeringsinriktningen.

En pensionsstiftelse är en fristående juridisk person vars uppgift är att garantera pension åt anställda/ägare i ett bolag.  Med ett stiftelseupplägg kan du skräddarsy reglerna så att det passar det egna bolagets förutsättningar. Kapitalet, som garanterar pensionen, förvaltas i stiftelsen fram till dess att arbetsgivaren behöver kapitalet för utbetalning av pension. Du har möjlighet att löpande justera i pensionsutfästelserna och du kan belåna pensionsstiftelsen.

Här kan du se mer om fondsparande

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

3 + 0 = ?