Kapitalförsäkring – enkelt och flexibelt sparande

Vår idé – skatteeffektivt och öka din riskjusterade avkastning

Kapitalförsäkringen är de många möjligheternas sparform. Du kan ha Kapitalförsäkringen såväl privat som i företaget med olika inriktning på ditt sparande. Du betalar en schablonbeskattning och undviker deklarationsarbete.

Vi börjar med att ge dig en möjlighet till en second opinion på ditt sparande.

Mer information:

Du kan ha olika typer av förvaltning som:

  • Traditionell förvaltning som är kostnadseffektiv med låg risk och historisk god riskjusterad avkastning.
  • Fondförvaltning med marknadsmässiga avgifter och goda möjligheter till bra avkastning.
  • Depåförvaltning med möjlighet att välja olika finansiella instrument som aktier och obligationer.
  • Depåförvaltning med möjlighet att ha onoterade innehav som passiv ägare.

Viktigt om sparformen kapitalförsäkring:

  • Ingen skatt på vinst.
  • Schablonbeskattas med 0,375 % av ditt totala värde 2020. Det kan jämföras med skatten för 2019 som var 0,453 %.
  • Du slipper deklarera varje innehav under året.
  • Förmånstagareförordnande, valfrihet att välja

NIB ser till att ge en heltäckande service avseende dina investeringar oavsett var kapitalet finns tillgängligt:

  • Privata värdepapper
  • Företagskapital

Schablonbeskattning 2020:

Den 30 november 2019 var statslåneräntan -0,09 procent. Procentsatsen -0,09 + 1 procentenhet blir lägre än golvet som är satt till 1,25 procent. Schablonintäkten för inkomståret 2020 blir 1,25 procent av kapitalunderlaget. Skatten på kapitalinkomster är 30 procent, vilket innebär att din skatt på kapitalunderlaget blir 0,375 procent av kapitalunderlaget (30 procent av 1,25 procent = 0,375 procent).

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

2 + 6 = ?