Egen företagare – rätt försäkring och pension till optimalt pris

Vår idé – vi ser till att du som egen företagare får ett riskskydd och tjänstepension med hög kvalitet och med långsiktigt bra pris.

Livssituationen förändras och därmed också behovet av anpassade lösningar. Vi ser till att täcka ditt primära försäkringsbehov för att minimera de risker som det innebär att vara egen företagare. Vi ser till att täcka ditt primära försäkringsbehov för att minimera de risker som finns för dig och din familj. Avseende tjänstepension är vårt uppdrag främst att få lägre kostnad och möjlighet till en bättre riskjusterad avkastning på kort- och lång sikt.

Vi börjar med att ge dig en möjlighet till en second opinion på din pensions- och försäkringssituation.

Mer information riskförsäkring:
Viktiga aspekter är att skyddet sätts i relation till det försäkringsskydd som finns i din anställning och genom staten. Vi ser till att du inte är dubbelförsäkrad då många försäkringslösningar överlappar varandra.

Val av Försäkringsgivare grundar sig på analys för att du som kund skall få ett bra pris såväl på kort- som på långsikt. Analysen utgår ifrån att teckna ett försäkringsskydd utifrån väl specificerade risker som utgår ifrån dödsfall, sjukdom, olycksfall samt sjukhusvård

Mer information tjänstepension

Avseende tjänstepension är huvudspår att hitta en bra kombination mellan följande förvaltningsformer:

 • Traditionell förvaltning som är kostnadseffektiv med låg risk och historiskt god riskjusterad avkastning.
 • Fondförvaltning med marknadsmässiga avgifter och goda möjligheter till bra avkastning
 • Förvaltning i depå med möjlighet att välja olika finansiella instrument som aktier, obligationer samt onoterade värdepapper.

Vi ser på pensionens totala kostnad och nyttjar därmed begrepp som TRR och TKA. I dessa begrepp ingår såväl transaktions-, marknadskostnader som valutacourtage. Vi ser även till arvsfrågor genom bl a förmånstagar-förordnande i din tjänstepension eller privata pension.  Andra viktiga aspekter är inkomskatt och förfoganderätt vid utbetalning.

Det finns många olika riskförsäkringar på marknaden vilket gör valet av försäkringslösningar komplext:

Vi tillhandahåller bl.a följande produkter:

 • Sjukförsäkring efter 90 dagar
 • Tjänstepension
 • Förvaltning fond/depå/trad
 • Sjukhusvistelseförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Sjukavbrottsförsäkring
 • Dödsfallsförsäkring
 • Keymanförsäkring
 • Kompanjonsförsäkring
 • Premiebefrielse

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.