Kvalitativ skötsel – företagets försäkringar och pensioner

Vår idé – du har en kontaktperson för ditt företags pensions- och försäkringslösningar.

Vårt uppdrag är att bistå med kompetens inom området personrelaterad försäkring och tjänstepension för att du som egen företagare skall få en effektiv hantering och kontinuitet inom ett komplext område.

Vi börjar med att ge en möjlighet till en second opinion avseende nuvarande försäkrings- och pensionsavtal.

Mer information:
Vårt uppdrag är att över tid skapa en hållbar försäkrings- och tjänstepensionslösning för ditt företag och anställda på företaget. Lösningen skall vara kostnadseffektiv, kvalitativ och vara anpassad efter företagets förutsättningar och kravbild.

För att bistå ditt företag arbetar vi inom följande områden:

 • Avtal och policys för tjänstepension och personrelaterade riskförsäkringar
 • Kvalitetssäkrade pensions- och försäkringsavtal
 • Företräda företaget gentemot försäkringsbolag
 • Villkors- och prisjämförelse
 • Upphandla tjänstepensions- och försäkringslösningar
 • Information till anställda och nyckelpersoner om tjänstepension och försäkring
 • Digitala pensions- och försäkringssammanställningar för såväl företaget som anställd
 • Effektiv administration och hantering vid personalförändringar
 • Skadehantering

För dig som ägare eller för nyckelmedarbetare så erbjuder vi följande tjänster:

 • Utvärdering nuvarande förvaltning fond/trad/depå
 • Kostnadsaspekter i förvaltningen
 • Utbetalningstjänst för att optimera pensionen
 • Kvalificerad pensionssammanställning
 • Genomgång av riskförsäkringar

För anställda erbjuder vi information för ökad förståelse och kunskapsnivå inom pension och försäkring.

En enkel och kvalitativ vägledning till anställda för att optimera tjänstepension, sjukförsäkring, dödsfallsskydd och olycksfall.

Anställda får bl.a följande service:

 • Försäkringssammanställning
 • Pensionssammanställning
 • Förvaltnings tjänstepension fond- och traditionell förvaltning
 • Val av försäkringsbolag för pension
 • Optimera efterlevandeskydd
 • Service kring kompletterande sparande och riskförsäkringar

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.