Dubbelt försäkringsskydd
Försäkringsskydd tenderar att bli dubbelt när olika försäkringsskydd överlappar varandra. Du kan ha försäkringsskydd från staten, i din anställning, genom fackförbund och/eller privat. Vi ser till att du får rätt försäkringsskydd utifrån dina nuvarande förutsättningar vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
Rätt pris och kvalitet på din pension
Vår målsättning är att du skall få en högre pension genom att optimera dina pensionsinvesteringar. Syftet är att för din pension främst få lägre kostnad och möjlighet till en bättre riskjusterad avkastning på kort- och lång sikt.
Rätt pris och kvalitet på sparande
Vår målsättning är att öka din riskjusterade avkastning med rätt val av sparande. Vi identifierar kvalitetssparande hos de största försäkringsbolagen och bankerna för att kunna ge dig bästa möjliga riskjusterad avkastning med rätt avgiftsstruktur.