Fondsparande – för god riskjusterad avkastning

Vår idé – att öka din riskjusterade avkastning med rätt avgiftsstruktur.

Vi identifierar kvalitetsfonder hos de största försäkringsbolagen och bankerna för att kunna ge dig bästa möjliga riskjusterad avkastning med rätt avgiftsstruktur. Fonderna kan vara såväl i privat regi som i pensionslösningar.

Vi ger dig möjlighet att först få en second opinion på ditt fondsparande.

Mer information:
Gällande kvalitativa aspekter, är det av största vikt att fondförvaltaren har ett långsiktigt fokus gällande konjunktur och branschfokus. Vi arbetar nära våra utvalda fondbolag för att påverka och kvalitetssäkra förvaltningen.

NIB ser till att ge en heltäckande service avseende dina investeringar oavsett var kapitalet finns tillgängligt i:

  • Privata värdepapper
  • Tjänstepensioner och IPS
  • Företagskapital

Du får en allokering mellan olika marknader såväl geografiskt som inom olika branscher och mellan olika tillgångsslag som aktier, obligationer, fastigheter, råvaror och valutor.  Vi erbjuder fondrådgivningen med 3 olika risknivåer. För största prismedvetenhet kan du nyttja vår indexförvaltning med geografisk allokering, se vidare indexförvaltning.

Vårt fokus i kapitalförvaltningen är utifrån:

  • Målsättning
  • Avkastning/riskvilja
  • Val av värdepapper
  • Sparhorisont
  • Kostnadseffektivitet & transparens
  • Skattekonsekvenser

Vi ser även på fonden totala kostnad och nyttjar därmed begrepp som TRR och TKA. I dessa begrepp ingår såväl transaktions- och marknadskostnader som valutacourtage.

Självklart tar vi med viktiga historiska mått i vår utvärdering som Morningstar, Standardavvikelse och Sharpe kvot.

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.