Fonder
Meriti vårt kapitalförvaltningskoncept. Vi ger dig ett kvalitetssparande avseende fonder hos de största försäkringsbolagen och banker. Fonder finns i bl.a. följande typer av sparande, kapitalförsäkring, pension, ISK eller reavinstbeskattning,
Traditionell förvaltning
Vi ger dig ett kvalitetssparande avseende traditionell förvaltning hos de största försäkringsbolagen. Traditionell förvaltning är ett alternativ som ger möjlighet till bättre avkastning än bankboken på långsikt, men har inte fonders ofta höga volatilitet.
Fondinformation
I vårt Fondnyhetsbrev ger vi dig ett kvalitativt urval av fonder utifrån den risk du önskar ha. I urvalet ingår bl.a. länder-, bransch-, hedge- och indexfonder. Utifrån fondurvalet fattar du dina egna beslut om vilka fonder du vill nyttja i ditt sparande.