Kapitalförvaltning för ditt sparande, en helhetslösning
Meriti vårt kapitalförvaltningskoncept. Vi ger dig jämn avkastning till rätt pris inom obligations-, aktie och fondförvaltning.
Planeringen av din pension efter dina förutsättningar
Vi ger dig en komplett pensionssituation anpassad efter dina förutsättningar med marknadsmässiga avgifter och möjlighet till bra riskjusterad avkastning.
Rätt försäkringsskydd
Vi ger dig en komplett försäkringssituation där du får en planering, genomförande och sedan en total översikt av ditt försäkringsskydd såväl vid sjukdom, olycksfall, sjukvård och dödsfall.