Riskoptimering – ett relevant försäkringsskydd till rätt pris

Vår idé – vi ser vi till att du och din familj får ett riskskydd med hög kvalitet och med ett långsiktigt bra pris.

Livssituationen förändras och därmed också behovet av anpassade lösningar. Vi ser till att täcka ditt primära försäkringsbehov för att minimera de risker som finns för dig och din familj till ett bra pris på kort- och långsikt.

Vi börjar med att ge dig en möjlighet till en second opinion på din pensions- och försäkringssituation.

Mer information:
Viktiga aspekter är att skyddet sätts i relation till det försäkringsskydd som finns i din anställning och genom staten. Vi ser till att du inte är dubbelförsäkrad då många försäkringslösningar överlappar varandra.

Analysen utgår ifrån att teckna ett försäkringsskydd utifrån väl specificerade risker som utgår ifrån dödsfall, sjukdom, olycksfall samt sjukhusvård. Val av försäkringsgivare grundar sig på analys för att du som kund skall få ett bra pris såväl på kort- som på lång sikt.

Vi ser även till arvsfrågor genom bl a förmånstagarförordnande i din tjänstepension eller privata pension.  Andra viktiga aspekter är inkomskatt och förfoganderätt vid utbetalning.

Vi bistår även med att vara behjälpliga vid skadehantering gentemot försäkringsbolag.

Det finns många olika riskförsäkringar på marknaden vilket gör valet av försäkringslösningar komplext:

Vi tillhandahåller bl.a följande produkter:

  • Sjukförsäkring
  • Dödsfallsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Sjukavbrottsförsäkring
  • Kritiska sjukdomar
  • Betal/fakturaskydd

Vår affärsmodell bygger på trovärdighet, därför arbetar vi med transparens och en prismodell utan dolda kostnader.

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.