Egen företagare – ekonomisk planering för ett optimalt sparande

Vår idé – vi ser till att du får ett optimal värdetillväxt på dina tillgångar utifrån dina förutsättningar.

Vi ser till en helhetsbild med tjänstepension, kapital i bolag samt privat kapital. Du får ett stöd i din planering där vis ser på hur du kan optimera din värdetillväxt med låga avgifter och skatteeffektivitet på såväl kort- som långsikt. Vi hjälper dig att svara på frågan vad som krävs för att du skall nå dina sparmål med rätt ekonomisk planering.

Vi börjar med att ge dig en möjlighet till en second opinion på dina möjligheter.

Mer information:
Vi ser på hur du når en optimal kombination för ditt sparande med bl.a lön, utdelning, tjänstepension och kapitalintäkter. Av vikt är att se på avgiftsstruktur och skatteeffektivitet.

Nedan de parametrar som vi tar med för att nå en optimal balans för ett sparande:
 • Löneuttag   Låg/hög beskattat
 • Utdelning 3:12   K10 med dina förutsättningar
 • Likviditet i bolaget Utdelning kombinerad inlåning till bolaget
 • Kassaplacering Värdetillväxt, skatt och avgifter
 • Tjänstepension Värdetillväxt, skatt och avgifter
 • Inkomstskatt efter 65 år Lägre sociala kostnader, högre grundavdrag
 • Sparande privat Värdetillväxt, skatt och avgifter
 • Allmän Pension Löneuttagets påverkan
 • Sjukförsäkring Försäkringskassan Löneuttagets påverkan
 • Sjukförsäkring Försäkringsskydd vid sjukdom
 • Kompanjons/keyman Försäkring vid dödsfall och sjukdom
Vårt första steg är att utifrån dina förutsättningar ge ett förslag till kort- och långsiktig lösning.
Vi ser till att vid behov utföra det som beslutas. Vi säkerställer vi din plan genom att teckna ett relevant försäkringsskydd.

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.