Depåförvaltning – ett flexibelt sparande

Vår idé – att i utvalda depåer skapa god riskjusterad avkastning.

I en depåförvaltning har du ett stort urval av finansiella instrument. Vårt mål är att se till att du får en förvaltning som är hållbar över tid och detta med god riskjusterad avkastning och med rätt avgiftsstruktur. Vi ser till att spara din tid i valet av investeringar och välja ut ett sparande som passar dig och i en av marknadens bästa depåsystem.

Vi ger dig möjlighet att först få en second opinion på din nuvarande förvaltning.

Mer information

Gällande kvalitativa aspekter, är det av största vikt att värdepappersdepån har ett brett utbuds av tjänster och produkter som exempelvis:

 • Aktier, börskurser internationellt och nationellt
 • Derivat
 • Företagsobligationer
 • Råvaror
 • Valutor
 • Fonder / ETF’s
 • Index
 • Nyheter
 • SME Direkt estimat
 • Kalender
 • Integrerad orderläggning med larm- och stop loss funktion

NIB ser till att ge en heltäckande service avseende din depå oavsett var kapitalet finns tillgängligt i:

 • Privata värdepapper
 • Tjänstepensioner och IPS
 • Företagskapital

Vi har ett långsiktigt fokus gällande konjunktur och branschfokus. Vi arbetar nära våra utvalda samarbetspartners för att påverka och kvalitetssäkra förvaltningen. I en depåförvaltning arbetar vi med såväl direktköp av aktier och obligationer som fonder. Vi arbetar med diskretionära upplägg och även rådgivande förvaltning.

Vårt fokus i kapitalförvaltningen är utifrån:

 • Målsättning
 • Avkastning/riskvilja
 • Val av värdepapper
 • Sparhorisont
 • Kostnadseffektivitet & transparens
 • Skattekonsekvenser
För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

1 + 6 = ?