Optimera pensionsutbetalning – sannolikt ett av dina viktigaste livsbeslut

Vår idé – få en optimal utbetalning av din pension, sannolikt ett av dina viktigaste beslut under din livstid.

Planeringen av din pension bör starta ett antal år innan pensionsutbetalning sker. Vi ser på aspekter som livslängdsantagande, risknivå, kostnader, skatter, förmånstagare etc. Vi ser till att få en optimal utbetalning av din pension anpassad efter dina förutsättningar.

Vi ger dig möjlighet att få en second opinion på din pensions- och försäkringssituation.

Mer information:
Pensionens storlek och utformning är beroende av beslut som sker i samband med utbetalningen.

Har utbetalningen påbörjats så kan du i princip inte ändra detta beslut förrän efter 5 års utbetalning .

Vi ser även över skatte-, arvs- samt försäkringsavtalsfrågor som också är vitala delar i vår rådgivning där vi samarbetar med specialister.

Om du är företagare ser vi även på hur ett pensionsuttag kan kombineras med andra intäkter som lön, utdelning och kapitalintäkter.  Vi ser till en helhetsbild med pension, kapital i bolag samt privat kapital.

Vår analys innehåller:

 • Uttag:
  • från vilken ålder?
  • i olika åldersintervall
  • temporärt eller livslångt
 • Ta ut vilka pensioner först?
  • Allmän pension
  • Kollektivavtalade pensioner
  • Avtalspension
  • Tjänstepension
  • Privat pension
  • IPS
 • Förtida uttag av pension i kombination med allmän pension
 • Investeringsinriktning på pensionen
 • Flytt av pensionskapital
 • Vilken risknivå på kort- och långsikt
 • Avgifter i pensionen
 • Återbetalningsskydd på pension
 • Arvsfrågor med förmånstagare och enskild egendom
 • Skatteaspekter på kort- och lång sikt

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.