Investeringar – avkastning med prisvärdhet

Vår idé – att öka din riskjusterade avkastning med rätt avgiftsstruktur.

Vår tjänst är väl anpassad till den ökade komplexiteten på kapitalmarknaderna och bygger på trovärdighet. Vi systematiserar information och analyserar marknaden, för att du hela tiden skall förstå̊ vad du köper. Vi ser till att du får en optimal investeringssituation med möjlighet till en god riskjusterad avkastning till marknadsmässiga avgifter som är anpassad efter dina förutsättningar.

Vi ger dig möjlighet att först få en second opinion på din kapitalförvaltning.

Mer information:
Våra analyser bygger på långsiktigt marknads- och konjunkturfokus för att säkerställa kvalitet.  Vår information är utformad för att få en förståelse för de analyser som tas fram.

Vi erbjuder bl.a följande tjänster:

 • Diskretionär Förvaltning
  • Högutdelande aktieförvaltning på den nordiska marknaden
  • Obligationer noterade på den institutionella marknaden
  • Trendförvaltning med makroperspektiv
 • Rådgivning och information:
  • Fonder med makroperspektiv
  • Indexfonder för lägsta kostnad
  • Företagsobligationer med modellportfölj och analys
  • Traditionell förvaltning
  • Utvärdering onoterade värdepapper

NIB ser till att ge en heltäckande service avseende dina investeringar oavsett var kapitalet finns tillgängligt:

 • Privata värdepapper
 • Tjänstepensioner och IPS
 • Företagskapital

Vårt fokus i kapitalförvaltningen är utifrån:

 • Målsättning
 • Avkastning/riskvilja
 • Val av värdepapper
 • Sparhorisont
 • Kostnadseffektivitet & transparens
 • Skattekonsekvenser

Vi samarbetar även med externa rådgivare för att ge familjer och företagare en väl utvecklad och effektiv service. I vårt koncept har vi även med redovisning kring investeringar och komplexa skattefrågor.

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.