Fondförvaltning – välj rätt fonder

Vår idé – öka din riskjusterade avkastning med rätt val av fonder.

Vi identifierar kvalitetsfonder hos de största försäkringsbolagen och bankerna för att kunna ge dig bästa möjliga riskjusterad avkastning med rätt avgiftsstruktur.

Vi ger dig möjlighet att få en presentation om olika fondalternativ.

Mer information

Fonder kan finnas i bl.a. följande typer av sparande:

  • Reavinstbeskattning
  • Kapitalförsäkring fond/depå
  • ISK

Vid reavinstbeskattning betalar du en skatt på 30% av värdeökningen. Avseende kapitalförsäkring och IPS betalar du en schablonbeskattning varje år som bygger på värdet.

Gällande kvalitativa aspekter, är det av största vikt att fondförvaltaren har ett långsiktigt fokus gällande konjunktur och branschfokus. Vi arbetar nära våra utvalda fondbolag för att påverka och kvalitetssäkra förvaltningen.

Vi ser även på fonden totala kostnad och nyttjar därmed begrepp som TRR och TKA. I dessa begrepp ingår såväl transaktions- och marknadskostnader som valutacourtage.

Självklart tar vi med viktiga historiska mått i vår utvärdering som Morningstar analys med exempelvis Standardavvikelse och Sharpe kvot.

NIB ser till att ge en heltäckande service avseende dina investeringar oavsett var kapitalet finns tillgängligt i:

  • Privata värdepapper
  • Tjänstepensioner och IPS
  • Företagskapital

Vid reavinstbeskattning betalar du en skatt på 30% av värdeökningen. Avseende kapitalförsäkring och IPS betalar du en schablonbeskattning varje år.

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

6 + 1 = ?