Tjänster

Vi har delat upp tjänsterna i tre huvudkategorier

  • Företag
  • Stora företag
  • Privat

NIB tillhandahåller genom våra leverantörer och samarbetspartners ett av marknadens mest kvalitativa och bredaste utbud av finansiella tjänster och försäkringar.Vår uppgift är att till företag, organisationer och privat personer se till att skapa en optimalt anpassad lösning baserad på varje företags och persons egna förutsättningar

Våra tjänster erbjuds främst till företag och organisationer med inriktning på att individen skall erbjudas god information och rådgivning.

Personal- och ekonomiavdelning skall få ett stöd såväl administrativt som och kompetensmässigt främst gällande  frågor kring pension, försäkring och löneförmåner.

Välj bland våra tjänsteerbjudanden under respektive kategori i menyn.