Optimera pensionsutbetalning sannolikt ett av dina viktigaste beslut
Vi ser till att du får ett stöd för att få en optimal utbetalning av din pension, sannolikt ett av dina viktigaste beslut under din livstid. Planeringen av din pension bör starta ett antal år innan pensionsutbetalning sker. Frågor som besvaras är bl.a.vilken pension skall jag ta ut först, hur skall man resonera kring skatter? Vi ser på aspekter som livslängdsantagande, risknivå, kostnader, skatter, förmånstagare etc.
Välj rätt förvaltning för din pension
Vår målsättning är att öka din riskjusterade avkastning med rätt val av förvaltning och avgiftsstruktur. Vi identifierar kvalitetssparande hos de största försäkringsbolagen och bankerna för att kunna ge dig bästa möjliga riskjusterad avkastning med rätt avgiftsstruktur.
Flytt av pension
Vår målsättning är att du får en högre pension genom att flytta ditt pensionskapital.Syftet är främst att få lägre kostnad och möjlighet till en bättre riskjusterad avkastning på kort- och lång sikt. Vi ser till att få en optimal pensionssituation anpassad efter dina förutsättningar.