Kompetensstöd – kollektivavtalade tjänstepensioner och försäkringar

Vår idé – att vara en fristående samarbetspartner och ge ett kompetensstöd till dig på HR.

Vårt uppdrag är att era anställda och nyckelpersoner får en bra information om sin avtalspension. Vi ser till att era anställda får lättfattlig och kvalitativ information för att fatta egna beslut om justeringar i sin avtalspension.

Vi börjar med att ge dig en möjlighet till en second opinion avseende nuvarande informationsstruktur och policy för pension och försäkring.

Mer information:
Vår målsättning är att vara en strategisk partner där vi är delaktiga i företagets policy kring pension, försäkring och hälsoprodukter i sin helhet eller till vissa delar.  Vi har ett helhetstänkande som bygger på att du har en nära personlig kontakt med oss.  Detta sparar tid och garantera hög kvalitet.

Prioriterat är att våra kundföretags anställda skall uppfatta sin arbetsgivare som attraktiv. Detta bland annat för att kunna behålla och rekrytera konkurrent utsatt personal. Vi arbetar med digitala lösningar för en enkel hantering och att skapa förståelighet.

Vi har två tjänster till anställda:

 • Tjänstepensioner och försäkringar till anställda
 • Nyckelmedarbetare tjänstepension och riskförsäkringar

Vi ger dina anställda möjlighet att få en second opinion på sin pensions- och försäkringssituation.

Tjänstepensioner och försäkringar till anställda:

Vi ger dina anställda en helhetssyn på företagets pensions/försäkringspolicy samt kollektivavtal främst inom ITP och Fora med enkel vägledning om hur det går att optimera:

 • Tjänstepension
 • Sjukförsäkring/sjukvård
 • Dödsfallsskydd
 • Olycksfall

Nyckelmedarbetare tjänstepension och riskförsäkringar

Vi ger nyckelmedarbetare möjlighet att få en second opinion på sin pensions- och försäkringssituation. Vi tillhandahåller:

 • Utvärdering nuvarande förvaltning fond/trad/depå
 • Kostnadsaspekter i förvaltningen
 • Utbetalningstjänst för att optimera pensionen
 • Kvalificerad pensionssammanställning
 • Genomgång av riskförsäkringar

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.