Pensionsgenomgång – se över helheten för bästa resultat

Vår idé – en komplett försäkrings- och pensionssammanställning.

Vi ser till att få en optimal pensionssituation anpassad efter dina förutsättningar med över tid marknadsmässiga avgifter och möjlighet till bra riskjusterad avkastning samt korrekt försäkringsskydd.

Vi ger dig möjlighet att få en second opinion på din pensionssituation.

Mer information:
Planeringen av din pension bör i god tid innan pensionsutbetalning sker. Möjlighet finns att sänka dina avgifter, förbättra den riskjusterade avkastningen. Vi ser dessutom på aspekter som skatter, förmånstagare, förfoganderätt i såväl dina privata pensioner som i tjänstepensioner.

NIB ser till att ge en heltäckande service avseende dina pensioner oavsett var kapitalet finns tillgängligt i:

 • Tjänstepension (T)
 • Privat pension (P)
 • Direktpension
 • Stiftelse
 • IPS

Vi ser bl.a på följande faktorer:

 • Avkastning/riskvilja
 • Val av värdepapper
 • Sparhorisont
 • Uttagsplanering
 • Kostnadseffektivitet & transparens

 I förvaltningen i pension är huvudspåret att hitta en bra kombination mellan följande förvaltningsformer:

 • Traditionell förvaltning som är kostnadseffektiv med låg risk och historisk god riskjusterad avkastning.
 • Fondförvaltning med marknadsmässiga avgifter och goda möjligheter till bra avkastning
 • Depåförvaltning med möjlighet att välja olika finansiella instrument som aktier, obligationer samt onoterade värdepapper.

Vi ser på pensionens totala kostnad och nyttjar därmed begrepp som TRR och TKA. I dessa begrepp ingår såväl transaktions-, marknadskostnader som valutacourtage. Vi ser även till arvsfrågor genom bl a förmånstagare-förordnande i din tjänstepension eller privata pensioner.  Andra viktiga aspekter är inkomskatt och förfoganderätt vid utbetalning.

 Vi erbjuder följande tjänster inom förvaltningen:

 • Diskretionär förvaltning
 • Rådgivande individuell förvaltning

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.