Pension

Pensionen ses ofta ganska komplex och svår att förstå, vi på NiB är experter på att hjälpa dig förstå din pension. Vi börjar alltid med att ge dig en analys över hur din pensionssituation ser ut och hjälper dig att förstå hur din pension fungerar.

Man brukar dela upp pensionen i den så kallade pensionspyramiden som du ser nedan. Pensionspyramiden är uppdelad i fyra olika delar där bottenplattan utgörs av den allmänna pensionen och premiepensionen. Bottenplattan är den del av pensionen som betalas genom skatteinbetalningar.

Nästa del i pensionen är tjänstepensionen som betalas av din arbetsgivare. Företag med kollektivavtal måste ha en tjänstepension för sina anställda medan bolag som inte har kollektivavtal inte har några krav på sig att ha tjänstepension för sina anställda. Med det sagt är det många företag som väljer att skaffa tjänstepension för sina anställda då man vill sin arbetsplats mer attraktiv, detta är en tjänst som vi på NiB mer än gärna hjälper företag med.

Den sista och översta delen av pensionspyramiden är det egna sparandet. Det kan vara ett sparande i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto, eller IPS. För många är det inte längre förmånligt att sätta in mer pengar i IPS eftersom det inte längre går att göra skatteavdrag för inbetalningarna som görs.

Det finns flera viktiga delar i pensionen, inte minst är det när det kommer till att hitta en förvaltning som passar dig och dina behov men även tjänstepensionen kan du läsa mer om här på denna sida.

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss