Hälsokedjan – Vikten av ett fungerande hälsokoncept

Stora förändringar vad gäller sjukförsäkringen i Sverige gör att man idag som företag måste se över sitt försäkringsskydd.  Den anställda skall känna trygghet och att det finns ett bra skyddsnät om någon skulle drabbas av ohälsa. En nyckelfaktor i detta arbetet är att ha ett välfungerande och effektivt hälsokoncept med frånvarohantering, förebyggande vård, sjukvård, rehabilitering och eftervård. Det gäller att hitta lösningar som kräver en låg intern arbetsinsats i kombination med låga kostnader för externt upphandlade hälsotjänster. Målsättningen är att företaget och den anställde skall ha ett fåtal externa kontaktytor men samtidigt ha tillgång till ett brett utbud av hälsotjänster. Viktigt är också att den anställdes integritet bibehålls och att hälsokonceptet i sin helhet kommuniceras ut till alla anställda.

Sportförsäkring

Sportförsäkringar är ett komplement till ditt övriga försäkringsskydd – samhällets socialförsäkringsskydd, arbetsgivares tjänsteförsäkringar eller privata liv-, sjuk-, pensions- och olycksfallsförsäkringar. Vi ser till att du får ett helhetskoncept och hjälper dig att optimera ditt totala försäkringsskydd vare sig du är ungdom, motionär eller yrkesidrottare. Ungdomar som idrottar har idag i många fall ett sämre försäkringsskydd vilket har gjort att vi arbetar kontinuerligt mot Föreningar och stöttar dem.

 Nettoupphandlade pensionsplaner

För de företag som har en tillräckligt stor pensionsavsättning är upphandlade s.k. Nettoplaner (helt utan provisionsinnehåll) ett effektivt och modernt sätt att arbeta med pensioner. Pensionsmodellen är optimal om avsikten är att få ut mesta möjliga pensionsvärde i de avsättningar som företaget gör för de anställda. Nordic Insurance ser till att skapa den mest optimala lösningen för ditt företag.

Utlandsförsäkring

Att arbeta utomlands kan vara en positiv och stimulerande upplevelse. Mycket fungerar dock annorlunda som exempelvis sjukvård och grundläggande försäkringsskydd. Förutsättningarna är olika beroende på i vilket land som man vistas i. Avtal mellan Sverige och olika länder gör situationen komplex och anpassningar i försäkringsskydd måste anpassas efter vilket land man är stationerad i.

Vi hjälper företag med utlandsanställd personal att utforma en specifik pensionspolicy. Vi ser sedan till att upphandling sker av en komplett pensions- och försäkringsplan. Anställda får en relevant information och individuella anpassningar sker efter familjesituation och andra ekonomiska förutsättningar. Slutligen och åtar vi oss att administrera hela pensionspaketet.