Privatpersoner

Nordic Insurance tillhandahåller genom våra leverantörer och samarbetspartners ett av marknadens mest kvalitativa och bredaste utbud av pensions- och försäkringslösningar samt finansiella tjänster. Vi ser till att du får en optimal situation finansiellt, skattemässigt och juridiskt anpassat utifrån dina personliga förutsättningar och målsättning. Vi har ett helhetstänkande som bygger på att du har en nära personlig kontakt med oss.

Vi skapar mervärden utifrån omfattande risk-, kostnads- och kvalitetsanalys.

Vi analyserar och scannar kontinuerligt av marknaden för att hitta de mest kvalitativa och prisvärda lösningarna både på kort och lång sikt. Efter utförd analys upphandlar och förmedlar vi de överenskomna produkterna från utvalda leverantörer. Vi ser till att arbetet sköts på ett effektivt och kvalitativt sätt med uppföljning och kontroll. Du har sedan kontinuerligt tillgång till sammanställning på dina pensioner, försäkringar och investeringar som bygger på elektronisk överförd information. Information finns även tillgänglig om din allmän pension och avtalspension.