Företag och organisationer

Nordic Insurance ser till att ditt företag får ett optimalt erbjudande till sina anställda inom områdena pension, försäkring, investeringar och hälsoprodukter.  Vi ser till att skräddarsy lösningar anpassade efter just ert specifika behov.  Vår målsättning är också att vara en strategisk partner inom området Compensation & Benefit där vi är delaktiga i företags totala förmånsstrategi i sin helhet eller till delar. En viktig del i vårt arbete är också att vara finansiell rådgivare för företags kassaplaceringar.

Vi har ett helhetstänkande som bygger på att du har en nära personlig kontakt med oss. Vi skapar mervärden bl a inom förmånsinformation till anställd, kostnads- och kvalitetsanalyser samt upphandlingar. Målsättningen är också att skapa en effektiv hantering samt att vara ett kompetensstöd. Detta sparar tid och garantera hög kvalitet.

Prioriterat är att våra kundföretags anställda skall uppfatta sin arbetsgivare som attraktiv. Detta bland annat för att kunna behålla och rekrytera konkurrent utsatt personal.