Tillsyn och lagstiftning

Nordic Insurance är registrerade försäkrings- och fondförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen
Nordic Insurance står under Finansinspektionens tillsyn liksom alla våra leverantörer
av finansiella tjänster. För mer information, klicka på länken. Finansinspektionen

Bolagsverket
Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet.

Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. Hos oss kan du också köpa och söka företagsfakta från våra register

Verksamhetsidé: Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv.

Medlemskap

Nordic Insurance är registrerade försäkrings- och fondförmedlare och medlemmar i SFM

Vår branschförening

Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. Som sådan skall den tillvarata medlemmarnas intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

För mer information, klicka på länken. SFM.

Nordic Insurance är medlem i Tydliga som är en av Sveriges större Förmedlarorganisationer.

Anknutet ombud

Nordic Insurance är också, när det gäller placeringar och placeringsrådgivning utan försäkringsinslag, ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission som är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Korta fakta SIP Nordic

SIP Nordic Fondkommission (SIP Nordic) är en ledande distributör av kapitalskyddade och ej kapitalskyddade placeringsprodukter för privatpersoner, företag och institutioner. Vi erbjuder placeringar, informationsmaterial och utbildningsresurser som stöd för placerare och professionella rådgivare att göra bättre placeringar.

  • SIP Nordic Fondkommission är ett svenskt tillståndspliktigt värdepappersbolag
  • SIP Nordic har medverkat till över 10 miljarder kronor i placerat kapital sedan 2006
  • I Sverige är SIP Nordic ett 20-tal anställda, och sysselsätter ca 100 personer globalt
  • SIP Nordic samarbetar med fristående rådgivare och distributörer från Ystad till Haparanda

SIP Nordic är SwedSec-anslutna och medlemmar i SPIS (Strukturerade Placeringar I Sverige)

Certifiering Kunskapsuppdatering & Licenser

Nordic Insurance är anslutna till och licensierade hos

Insuresec Licens

Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

Detta gör vi bland annat genom att licensiera försäkringsförmedlare

http://www.insuresec.se/sok

SwedSec Licens

Nordic Insurance är anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB som är anslutet till SwedSec Licensiering AB

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden och tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden.

Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.