Anställdas information om avtalspension
Vi ser till att era anställda och nyckelpersoner får en bra information om sin avtalspension. Anställda får lättfattlig och kvalitativ information för att fatta egna beslut om justeringar i sin avtalspension.
Kompetensstöd för HR
Vi ser till att vara en fristående samarbetspartner och ge ett kompetensstöd till dig på HR. Vår målsättning är att vara en strategisk partner där vi är delaktiga i företagets policy kring pension, försäkring och hälstjänster.
Digitala sammanställningar försäkring, hälsa och arbetsmiljö
Vi ser till att tydliggöra anställdas möjligheter, enligt företagets hälsopolicy för att uppnå god hälsa avseende att förebygga, åtgärda och försäkra.