Kvalitativ skötsel av företagets försäkringar och pensioner
Du har en kontaktperson för ditt företags pensions- och försäkringslösningar. Vi är en fristående samarbetspartner och ger ett kompetensstöd till dig som ledare. Vår målsättning är att vara en partner där vi är delaktiga i företagets policy kring pension, försäkring, hälstjänster och arbetsmiljö.
Planerad värdetillväxt med prisvärdhet
Vi ser att du får en helhetsbild med tjänstepension, kapital i bolag samt privat kapital med optimal värdetillväxt på dina tillgångar utifrån dina förutsättningar.
Digitala sammanställningar försäkring, hälsa och arbetsmiljö
Samla all information kring företagets försäkringar, pension, hälsa och arbetsmiljö. Du uppnår ett kvalitativt erbjudande till anställda samt uppnår tillgänglighet och skapar ordning i avtalsstrukturer.