Daglig marknadsinformation
Vi levererar dagsaktuell information med makro och händelser på aktie- och obligationsmarknaden.
Veckobrev
I vårt veckobrev får du de viktigaste trenderna inom makro både avseende aktie och räntemarknaden.
Fondbrev
I vårt fondbrev så får du information om olika fondkoncept för att förenkla din egen insats vid fondbyten i exmpelvis din tjänstepension.