Direktköp Obligationer & Aktier
Meriti är NIB’s förvaltningskoncept för obligations- och aktieförvaltning inom såväl noterade som onoterade bolag. Vi ser till helheten och utvärderar ditt nuvarande innehav för att kunna ge förslag på en optimal långsiktig lösning.
Rundabordssamtal Meriti PLUS +
Som Meriti Plus medlem blir du inbjuden till rundabordssamtal där du får den senaste informationen om aktie- och obligationsmarknaden. Dessutom har du möjlighet att ta del av andra entreprenörers affärserfarenheter och dela med dig av dina.
Onoterat genom kapitalförsäkring
Vi utvärderar kontinuerligt onoterade värdepapper åt våra kunder för att minimera risker och skapa god riskjusterad avkastning. Schablonbeskattning genom försäkring på onoterade värdepapper, bygger på att du som har okvalificerade värdepappersinnehav kan nyttja en schablonbeskattning genom en försäkringslösning i försäkringsbolaget Futur.