Vi gör det komplexa enkelt!
Ta del av vår breda kompetens inom finansiella tjänster, välfärdsprodukter och löneförmåner. Vi har specialistkompetens inom pension, investering och försäkring och arbetar såväl mot företag som mot privatpersoner.

NIB arbetar i hög grad med digitala lösningar för optimal tillgänglighet och enkel hantering. Men vi tullar dock aldrig på den personliga kontakten för att måna om en bra service och långsiktighet.

Vi scannar av marknaden, analyserar och förmedlar produkter efter dina önskemål. Ett ständigt pågående arbete som ger dig några av marknadens mest prisvärda och kvalitativa lösningar. Vi har alla verktygen som behövs. Dessutom så skruvar vi lite extra och ser till att anpassa detta exakt efter dina behov till ett optimalt pris.

NIB är präglat av våra starka etiska riktlinjer och vi utvärderar alltid våra leverantörer och samarbetspartners mycket noggrant. Vi har tillstånd genom Finansinspektionen som försäkringsförmedlare och är ett anknutet ombud till värdepappersbolag