Vi en utlandsvistelse är det förutom pensioner och försäkringar många andra frågor som uppstår. Exempel på frågeställningarna är skatte- och lönefrågor.
Vi anlitar ett antal experter på området för skapa en optimal lösning för din del.