Pensionsstiftelsetjänst

Vår idé – Kostnadseffektiv administration med optimal förvaltning.

Vårt uppdrag är att bistå med erfarenhet och kompetens inom området Pensionsstiftelser, för att du som egen företagare skall få en effektiv hantering och kontinuitet inom ett komplext område. Enkelhet och transparens är ledstjärnor för oss varför ni kommer ha en erfaren kontaktperson och fullständig redovisning av alla kostnader.

Vi börjar med att ge er en möjlighet till en second opinion avseende nuvarande lösning som i många fall, bl.a. ur ett kostnadsperspektiv, är svåröverskådlig.

Vårt uppdrag är att över tid skapa en hållbar pensionsstiftelselösning, genom att vi tar ett helhetsgrepp kring allt från administration till aktiv förvaltning. Lösningen är kostnadseffektiv, kvalitativ och anpassad efter företagets förutsättningar och kravbild, samt stiftelsens syfte. Vi tillhandahåller följande i vår pensionsstiftelsetjänst:

 • Juridik och bl. a. företräda företaget gentemot Länsstyrelsen
 • Redovisning, bokslut och administration, villkors- och prisjämförelser
 • Förvaltning, jämförelser kostnader och resultat
 • Digitala pensionssammanställningar med utfästelser

I vår primära kostnadsanalys ser vi på följande delar för att skapa överskådlighet:

 • hantering vid personalförändringar
 • utfästelser för tjänstepension
 • upprättande av individuella pensionsavtal
 • utfärdande av årliga pensionsbesked
 • tryggande grunder med avsättningarnas storlek och skuldberäkning
 • juridik vid bildande, förändringar samt avveckling
 • ekonomisk rådgivning inklusive skatterådgivning
 • löpande bokföring
 • bokslut, årsredovisning, deklaration
 • registerhållning av personuppgifter
 • styrelseadministration
 • aktiv förvaltning och rådgivning
 • finansiell rapportering
 • Utbetalningstjänst för att optimera pensionen
 • Beräkna skatteavdrag, preliminärskatt, arbetsgivardeklaration
 • externa kontakter myndigheter och organisationer

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.