Om NIB – Nordic Insurance & Benefits AB

Nordic Insurance & Benefits AB är ett försäkrings- och fondförmedlarföretag som erbjuder våra kunder en bred kompetens inom finansiella tjänster, hälsoförsäkringar och löneförmåner. Vår specialistkompetens finns inom pension, försäkring och investering. En viktig del i vår verksamhet är att förmedla produkter för våra kunder på ett prisvärt, kvalitativt och effektivt sätt.

Nordic Insurance & Benefits AB startade sin verksamhet 2002. Vi är idag ca 12 medarbetare och har vår bas i Göteborg.

Nordic Insurance är anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission, ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn när det gäller placeringsrådgivning utan försäkringsinslag.

Nordic Insurance & Benefits AB har ett nära samarbete med såväl bredd- som elitidrott och stödjer många Föreningar. Föreningar, oftast helt ideella, tar ett ovärderligt ansvar för våra ungdomar i samhället, ett engagemang som vi stöttar med olika åtgärder. Genom vårt samarbete med First Insurance erbjuder vi idrottsförsäkringar till såväl elitidrottare, motionärer och ungdomar. FIRST

Vi har lång erfarenhet och en stark ställning på vår marknad. Vårt perspektiv präglas av långsiktighet och hos oss får ni tillgång till kompetens inom flera specialområden. Vi erbjuder en hög tillgänglighet och kontinuitet i den personliga kontakten. Snabba, raka och professionella besked är viktiga komponenter i vårt arbetssätt. Våra långa och goda relationer med våra leverantörer ger trygghet för dig som kund. Vi arbetar ständigt för att skapa kvalitativa lösningar till ett bra pris.

Viktiga ledord för oss i vårt arbete är kompetens, tillgänglighet och tydlighet.