Nordic Insurance tillhandahåller genom våra leverantörer och samarbetspartners ett av marknadens mest kvalitativa och bredaste utbud av pensions- och försäkringslösningar.
Vi analyserar kontinuerligt marknaden för att hitta de mest kvalitativa och prisvärda lösningarna både på kort och långs sikt. Vi skapar mervärden utifrån omfattande risk-, kostnads- och kvalitetsanalys.

Efter utförd analys upphandlar och förmedlar vi de överenskomna produkterna från utvalda leverantörer. Vi ser till att arbetet sköts på ett effektivt och kvalitativt sätt med uppföljning och kontroll.Vi erbjuder våra tjänster inom följande pensions- och försäkringområden:

Pension
1. Tjänstepension
2. Privat pension
3. IPS
4. Pensionsstiftelse
5. Direktpension

Riskförsäkring
1.  Sjukförsäkring
2.  Sjukavbrott
3.  Sjukvårdsförsäkring
4.  Yrkesförsäkring
5   Livförsäkring
6.  Kompanjonsförsäkring
7.  Keymanförsäkring
8.  Critical Ilness
9.  Olycksfallsförsäkring
10. Sjuk och olycksfallsförsäkring
11. Arbetslöshetsförsäkring

Kapitalförsäkring
1. Depåförsäkring
2. Traditionell Förvaltning
3. Fondförvaltning
4. Utländsk kapitalförsäkring