Nordic Insurance tillhandahåller genom våra leverantörer och samarbetspartners ett av marknadens bredaste utbud av finansiella tjänster. Vi analyserar och scannar kontinuerligt av den finansiella marknaden för att hitta det mest kvalitativa och prisvärda lösningarna.

Vi hjälper dig att ta ett gemensamt grepp på ditt totala kapital såväl pensions-, privat- som företags kapital. Viktigt är att hitta en bra investeringsmodell för ditt kapital både på kort-, medel- och långssikt.

Tillsammans med dig gör vi en kostnads- och kvalitetsanalys på dina nuvarande investeringar och finansieringslösningar såväl privat som i företaget. Kanske har du idag också endast en bank som du arbetar med. Viktigt är att ha en bred kontaktbas inom bank, finans och försäkring för att hitta optimala och prisvärda lösningar utan att för den delen ha en situation som inte är överblickbar.

I våra investeringsupplägg kan själv bestämma i vilken grad som du själv önskar arbeta med dina placeringar och till vilken grad Nordic Insurance skall vara dig behjälplig.

Vi kanske inte alltid är billigast men vår inriktning är att vara prisvärda och erbjuda högsta kvalitet över tid.

Vi tillhandahåller tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners några av marknadens bästa produkter inom:

1.     Fonder

2.     Fondförvaltningstjänster

3.     Traditionell Förvaltning

4.     Strukturerade Produkter

5.     Bankkonton

6.     Depåer för handel av finansiella instrument

7.     Lån och krediter

För mer information om vårt utbud se vidare under webtjänster.

Marknadsanalys, aktuell alokering…